วิธีการคำนวณน้ำหนักของขดลวดอลูมิเนียม?

ขดลวดอลูมิเนียมแตกต่างจากแผ่นอลูมิเนียม.

ขดลวดอลูมิเนียมเป็นทรงกระบอก, ในขณะที่แผ่นอลูมิเนียมเป็นสี่เหลี่ยม. รู้ว่าความยาว, ความกว้างและความหนาคำนวณได้ในรูปของน้ำหนัก = ความหนาแน่น * ปริมาณ.
การคำนวณขดลวดอลูมิเนียมต้องรู้เส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวด, ความกว้าง, และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแกนคอยล์. โดยการคำนวณน้ำหนักโดยรวมแล้วลบส่วนที่ว่างของรูขดลวดตรงกลางออก, ได้มูลค่าที่แท้จริง.
น้ำหนักม้วนอลูมิเนียม.

สูตรการคำนวณที่เรียกว่าคือ: ปี่(เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกแกน 2 ม้วน / 2)²*กว้าง;ปี่(OD/2-ID/2)² *ความกว้าง

ตัวอย่างเช่น, เส้นผ่านศูนย์กลางของ 1050 ขดลวดอลูมิเนียม คือ 103mm, ความกว้าง 300mm, และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแกนคอยล์คือ 76mm. โดยการคำนวณน้ำหนักของขดลวดขนาดเล็กนี้คือ 3Kg.