คืออะไร 16 เกจอลูมิเนียมคอยล์ใช้?

“16 วัด” หมายถึง ความหนาของแผ่นอลูมิเนียมหรือม้วน, กับ 16 วัดได้ประมาณ 0.0508 นิ้ว (1.29 มม) หนา. 16 ขดลวดอลูมิเนียมเกจเป็นขดลวดอลูมิเนียมความหนาปานกลางที่มีการใช้งานที่หลากหลาย.
ต่อไปนี้คือการใช้งานทั่วไปบางประการสำหรับ 16 เกจอลูมิเนียมคอยล์:

การแปรรูปโลหะแผ่น:

16-โดยทั่วไปแล้วอลูมิเนียมเกจจะใช้สำหรับการผลิตโลหะแผ่นที่ต้องการความหนาและความแข็งแรงปานกลาง. ซึ่งอาจรวมถึงการใช้งาน เช่น แผงชิ้นส่วนยานยนต์, ส่วนประกอบของเครื่องบินและองค์ประกอบการก่อสร้าง.

หลังคาและผนัง:

Aluminum coils of this thickness can be used in roofing and siding applications. The material’s corrosion resistance, lightness and ease of fabrication make it suitable for building durable and weather-resistant structures.

Construction and building components:

16-gauge aluminum is used in the construction industry for a variety of components, including structural elements, support brackets, and decorative features.

ป้าย:

Aluminum is a popular material for outdoor signage due to its durability and corrosion resistance. 16 gauge aluminum coil can be used to create strong and weather-resistant sign boards.

Metal manufacturing:

In general metal fabrication, 16-gauge aluminum is commonly used in a variety of applications, including custom parts, brackets, and housings.

shipbuilding:

Aluminum is commonly used in the construction of ships and ship components. 16-gauge aluminum can be used for hulls, decks, and other structural elements.

ระบบปรับอากาศ:

Some components in heating, ventilation, and air conditioning (ระบบปรับอากาศ) systems may be made from 16-gauge aluminum because of its combination of strength and lightweight properties.

อุตสาหกรรมการขนส่ง:

The transportation industry, including the manufacture of trailers and truck bodies, may use 16-gauge aluminum because of its strength-to-weight ratio and corrosion resistance.

Specific applications may have different thickness requirements, and the suitability of 16-gauge aluminum coil depends on factors such as load-bearing requirements, ความต้านทานการกัดกร่อน, and overall design specifications.